Back to top

Klonaliteitsanalyse TCR genherschikking met NGS

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 2. Moleculaire hematologie, mature B-, T- en NK-cel neoplasmata
Code TCR_NGS (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Beenmerg, perifeer bloed, klierweefsel, biopt
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2 ml beenmerg, 2 ml bloed (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses)
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie 4-wekelijks
Antwoordtijd max. 5 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode Next generation sequencing - LymphoTrack Dx TRG analyse (Invivoscribe)
Toestel MiSeq of NextSeq (Illumina)
Interpretatie Klonaliteitsanalyse van de humane T-cel receptor gamma herschikkingen ahv NGS wanneer geen of een twijfelachtig resultaat bekomen wordt met fragmentanalyse. De NGS analyse kan enkel na contact met de klinisch bioloog aangevraagd worden. Een monoclonale TCR genherschikking wordt aangetroffen in > 90% van T-ALL en T-NHL, anderzijds is clonaliteit geen synoniem voor maligniteit en dienen de resultaten geïnterpreteerd te worden samen met de klinische context en de resultaten van andere onderzoeken.
Een monoclonale TCR genherschikking wordt echter ook aangetroffen bij de meeste B-ALL en zeldzamer in AML. Het kan dus niet gebruikt worden voor bepaling van het type cellijn.
Deelname EKE nee
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Versiedatum 24/01/2023