Back to top

Klonaliteitsanalyse TCR genherschikking

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 2. Moleculaire hematologie, mature B-, T- en NK-cel neoplasmata
Code TCR_CE (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur alle
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten paraffinecoupe
Mininum vereiste volume 2 ml bloed, 2 ml beenmerg (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses); 2-5 x 50 um coupe
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd max. 2 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode PCR en capillaire electroforese
Next Generation Sequencing bij twijfelachtig resultaat
Toestel 3500xL
Referentie waarden polyclonaal
Interpretatie De gebruikte methode is PCR en capillaire analyse. Vals polyclonaliteit komt voor in 5% van de T-cel NHL. Vals monoclonaliteit in reaktieve aandoeningen komt echter ook voor . De detectielimiet is 5 - 10 clonale cellen op 100 normale cellen.
NGS kent een hogere gevoeligheid (2%) en specificiteit ; de methode wordt toegepast bij twijfelachtig resultaat met de PCR techniek
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Diagnoseregel 588475-588486,588490-588501: herval van lymfoom of acute leukemie na 1 jaar wordt beschouwd als een nieuwe diagnostische fase.
RIZIV nr 588475-588486,588490-588501, 588571-588582
B-waarde B3000
Versiedatum 7/07/2023