Back to top

Klonaliteitsanalyse IgK genherschikking

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 2. Moleculaire hematologie, mature B-, T- en NK-cel neoplasmata
Code IGK_CE (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur alle
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten paraffinecoupe
Mininum vereiste volume 2 ml bloed, 2 ml beenmerg (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses); 2-5 x 50 um coupe
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd max, 2 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode PCR, capillaire electroforese
Toestel 3500xL
Interpretatie De gebruikte methode is PCR met fragmentanalyse met capillaire electroforese. V-J, V-Kde en RSS-Kde herschikkingen worden onderzocht. Vals polyclonaliteit, door somatische mutaties t.h.v. de primer aanhechringsplaatsen komt ook door gebruik van de IgH locus nog zeldzaam voor maar is afhankelijk van type B-cel neoplasma (meest frequent in folliculair lymfoom). Vals monoclonaliteit komt bij B-cellen erg zeldzaam voor. De detectielimiet is 5 clonale cellen op 100 normale cellen.
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Diagnoseregel 588475-588486, 588490-588501: herval van lymfoom of leukemie na 1 jaar wordt beschouwd als een nieuwe diagnostische fase.
RIZIV nr 588475-588486, 588490-588501, 588571-588582
B-waarde B3000
Versiedatum 24/01/2023