Back to top

Klonaliteitsanalyse IgH genherschikking

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 2. Moleculaire hematologie, mature B-, T- en NK-cel neoplasmata
Code IGH_CE (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur alle
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten paraffinecoupe
Mininum vereiste volume 2 ml bloed, 2 ml beenmerg (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses), 2-5 x 50 um coupe
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd max. 2 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode PCR, capillaire electroforese
Toestel 3500xL
Interpretatie De gebruikte methode is PCR met fragmentanalyse met capillaire electroforese. FR1 en FR3 worden onderzocht. Vals polyclonaliteit, door somatische mutaties t.h.v. de primer aanhechringsplaatsen komt ook door gebruik van de IgK locus nog zeldzaam voor maar is afhankelijk van type B-cel neoplasma (meest frequent in folliculair lymfoom). Vals monoclonaliteit komt bij B-cellen erg zeldzaam voor. De detectielimiet is 5 clonale cellen op 100 normale cellen.
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Diagnoseregel 588475-588486, 588490-588501: herval van ALL na 1 jaar wordt beschouwd als een nieuwe diagnostische fase.
RIZIV nr 588475-588486, 588490-588501, 588571-588582
B-waarde B3000
Versiedatum 24/01/2023