Back to top

BRAF V600E mutatieanalyse: analyse wordt niet meer uitgevoerd, zie NGS lymfoid panel (sinds 01/10/2021)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 2. Moleculaire hematologie, mature B-, T- en NK-cel neoplasmata
Code (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur beenmerg, schildklier
Lichaamsmateriaal toegelaten bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2 ml bloed, 2 ml beenmerg (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses)
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden DNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd max. 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode real time PCR met wild type blocking primer
Toestel ViiA 7
Interpretatie Detectie van de BRAF V600E mutatie met real-time kwantitatieve PCR. Gevoeligheid is ongeveer 1% gemuteerd DNA. Deze mutatie komt voor bij 100% (of ongeveer 80%?) van HCL, ongeveer 50% van melonoma, ongeveer 40% van papillair thyroid carcinoma, en ongeveer 60% van Langerhans cel histiocytose.
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
Diagnoseregel 588534-588545: herval van lymfoom na 1 jaar wordt beschouwd als een nieuwe diagnostische fase.
RIZIV nr 588534-588545
B-waarde B3000
Versiedatum 24/01/2023