Back to top

BCL2-IgH t(14;18) kwalitatieve analyse

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 2. Moleculaire hematologie, mature B-, T- en NK-cel neoplasmata
Code BCL2_PCR (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur klier, beenmerg
Lichaamsmateriaal toegelaten bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2 ml beenmerg, 2 ml bloed (volstaat voor alle aangevraagde DNA analyses)
Analysevolume 0,2 ml
Bewaarcondities en voorbehandeling DNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Analyse frequentie 2-wekelijks
Antwoordtijd max. 3 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode PCR, agarosegelelectroforese.
Interpretatie De BCL2/IgH genherschikking is het moleculair equivalent van de t(14;18)(q32;q21). Met 3 kwalitatieve multiplex PCRs worden genherschikkingen met breekpunten in MBR, 3'MBR en mcr van BCL2 aangetoond. Deze breekpunten komen voor in > 80% van alle BCL2/IgH genherschikkingen. De detectielimiet is 1 abnormale cel op 100 normale cellen. T(14;18) komt voor in +/- 90% van folliculair lymfoom en +/- 30% van diffuus grootcelling B-cel lymfoom.
Deelname EKE ringtest
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
RIZIV nr 588453-588464, 588571-588582
B-waarde B3000
Versiedatum 27/03/2023