Back to top

BCR-ABL1 t(9;22) kwalitatieve analyse

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 1. Moleculaire hematologie, myeloproliferatieve neoplasmata
Code BCRABL_PCR (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten beenmerg
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 8,5 ml bloed, 5 ml beenmerg (volstaat voor alle aangevraagde DNA- en RNA-analyses)
Analysevolume 1 ml bij diagnose; 5 ml beenmerg of 8,5 ml bloed bij follow-up
Speciale afname condities Stalen voor RNA analyse niet afnemen of versturen op vrijdagnamiddag
Bewaarcondities en voorbehandeling RNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria staalontvangst max. 48u. na afname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Analyse frequentie 2-wekelijks of bij dringend staal
Antwoordtijd max. 3 weken
Antwoordtijd indien dringend 2 werkdagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode multiplex RT-PCR, agarose electroforese
Interpretatie De BCR/ABL genherschikking is het moleculair equivalent van de t(9;22)(q34;q11). De gebruikte methode is een kwalitatieve multiplex RT-PCR die de frequente junctietypes (e13a2,e14a2 bij p210, e1a2 bij p190 en e19a2 bij p230) evenals andere zeldzame junctietypes aantoont (methode gebaseerd op Burmeister et al., Leuk Res 2008). De detectielimiet is 1 abnormale cel op 100 normale cellen. De BCR/ABL genherschikking is diagnostisch voor CML, BCR/ABL1+ (WHO klassificatie). Deze genherschikking komt ook voor bij B-cel lymfoblastisch leukemie/lymphoma: +/- 40% bij volwassen en +/- 20% bij kinderen. Deze test wordt enkel gebruikt bij diagnose en niet als follow-up tenzij bij zeldzame breekpunten waarvoor geen real time kwantitatieve PCR beschikbaar is.
Deelname EKE UKNEQAS, MODHEM
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
RIZIV nr 588512-588523
B-waarde B3500
Versiedatum 27/03/2023