Back to top

BCR-ABL1 p210 kwantitatieve analyse

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Moleculaire hematologie
Groep 1. Moleculaire hematologie, myeloproliferatieve neoplasmata
Code P210_qPCR (staalreceptie: testcode MOBI gebruiken)
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur bloed
Lichaamsmateriaal toegelaten beenmerg
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 8,5 ml bloed, 5 ml beenmerg (volstaat voor alle aangevraagde DNA-en RNA-analyses)
Analysevolume 8,5 ml bloed, 5 ml beenmerg
Speciale afname condities Stalen voor RNA analyse niet afnemen of versturen op vrijdagnamiddag
Bewaarcondities en voorbehandeling RNA-analyse. Bewaar stalen bij 2-8°C (niet invriezen).
Acceptatiecriteria staalontvangst max. 48u. na afname
Acceptatiecriteria bijaanvraag max. 21d. na staalontvangst
Transport voorwaarden RNA-analyse. Na afname staal gekoeld bewaren bij 2-8°C. Transporteer binnen 24 uur naar het laboratorium. Verzending naar laboratorium mag bij kamertemperatuur.
Analyse frequentie wekelijks
Antwoordtijd max. 2 weken
Verantwoordelijk klinisch bioloog Dr. Helena Devos
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Moleculaire Biologie; Werkpost Moleculaire Biologie - Hematologie
Techniek/methode real-time PCR
Toestel ViiA 7
Interpretatie De real-time PCR kwantificeert zowel de e13a2 (b2a2) als e14/a2 (b3a2) BCR-ABL1 junctietypes. Het percentage is de BCR-ABL1/ABL1 ratio in International Scale (IS). De MR-waarde (Molecular Response) is de log reductie ten opzichte van 100% IS. MMR is de Major Molecular Response, en komt overeen met MR3. Het aantal ABL1 molecules (wordt vermeld bij niet detecteerbaar BCR-ABL1) is een maat voor de gevoeligheid van de analyse. Dit antwoord is conform de internationale Eutos richtlijn (Cross et al., Leukemia. 2015;29(5):999-1003). Voor behandelingsrichtlijnen op basis van deze bepaling bij CML, zie Baccarani et al., Blood. 2013;122(6):872-84.
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie ISO 15189:2012 (379-MED)
Aanvraagformulier AFAZFAB00005 Aanvraagbrief Speciale hematologie
RIZIV nr 588512-588523, 588593-588604
B-waarde B3500, B3000
Versiedatum 27/03/2023