Back to top

Yellow Fever virus antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code YELLOW
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,7 mL
Analysevolume 1 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Koelkast
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie verzending dagelijks
Antwoordtijd < 10 dagen (TAT onderaannemer 7 dagen)
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Inst. Tropische Geneeskunde Antwerpen Kronenburgstraat 43/3 2000 Antwerpen
Techniek/methode IFA voor IgG & IgM
Mogelijke interferenties Kruisreacties met andere flavivirussen zijn mogelijk (post-infectie of post-vaccinatie bv TBEV of JEV vaccin). Een positief resultaat moet door een meer specifieke seroneutralisatietest bevestigd worden.
Toestel Manueel
Referentie waarden Negatief
Interpretatie In de eerste week na het begin van de koorts kan het virus zelf opgespoord worden met PCR.
Vermeld steeds land van herkomst, datum start symptomen en datum staalafname op het aanvraagformulier.
Hoewel de immunofluorescentietest na vaccinatie positief kan zijn, spoort de test geen neutraliserende antilichamen op en kan hij dus niet gebruikt worden om de status na vaccinatie na te gaan. Het nagaan van de status na vaccinatie is voor de meeste personen overbodig, aangezien bij mensen met een normale immuniteit een eenmalige vaccinatie tegen gele koorts een levenslange bescherming biedt. Voor sommige subpopulaties bij wie er twijfel is of de immuunrespons optimaal is (zoals bijvoorbeeld bij jonge kinderen), wordt aangeraden eenmalig een booster te geven (expert opinion). Bij deze mensen is het bepalen van de neutraliserende antistoffen dus eveneens overbodig.
Het opsporen van neutraliserende antistoffen wordt enkel aangeraden bij:
- personen bij wie de immuunonderdrukkende medicatie tijdelijk gestopt werd om een gele koorts vaccinatie te krijgen. In dit geval wordt 1 à 2 maanden na vaccinatie een controle aanbevolen (expert opinion).
- personen met blijvend verminderde immuniteit die een booster nodig hebben, maar dit om medische redenen niet kunnen krijgen.
Voorafgaand overleg tussen de verantwoordelijke specialist (aanvrager) en een vaccinatie-expert (resikliniek) is wenselijk.
Vermeld steeds de datum (jaar) van de laatste gele koorts vaccinatie en de motivatie op het aanvraagformulier.
Accreditatie Ja
Aanvraagformulier Specifiek aanvraagblad in kader van nazicht immuunrespons na vaccinatie
RIZIV nr IFAT IgG - IgM: 551250 / 551261; Neutralisatietest: /
Zoektermen gele koorts
Versiedatum 14/09/2021