Back to top

Varicella zoster IgG in CSV

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code VARGLV
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur CSV
Recipient voorkeur steriele tube
Mininum vereiste volume 250 µL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Lumbaal vocht: op kamertemperatuur, maximum 24 uur, daarna op -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het lumbaal vocht een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 1x per week
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Immuno-enzymatische test (ELISA Serion/Virion)
Mogelijke interferenties Lumbaal vocht waarin bloed aanwezig is, geeft minder betrouwbare resultaten.
Toestel ELISA op DS2 automaat
Referentie waarden Specifieke IgG bepaling in CSV niet informatief als waarde op zich, wel essentieel als parameter binnen intrathecale index (CSV/serum) van specifieke IgG antistoffen.
Index <1,46: geen intrathecale productie van specifieke anti-varicella IgG antistoffen
Index >1,46: resultaat suggestief voor specifieke intrathecale antistofproductie na passage van varicella in CZS. Steeds te toesten aan de status van de bloed-hersen-barrière.
! Specifiek voor varicella, kan een positieve intrathecale index naast infectie tevens wijzen op een varicella-geassocieerde vasculopathie/actieve vasculitis in het CZS.
NW Man Varicella IgG index < 1,46
NW Vrouw Varicella IgG index < 1,46
Interpretatie Specifieke IgG bepaling in CSV niet informatief als waarde op zich, wel essentieel als parameter binnen intrathecale index (CSV/serum) van specifieke IgG antistoffen. Intrathecale indices zijn complementair aan moleculaire testen op CSV. In de vroege fase van CZS infectie zal de pathogeen vanaf 24h à 72h post-onset van symptomen detecteerbaar zijn gedurende een aantal dagen (afhankelijk van het causaal agens, het klinisch verloop en al dan niet opstarten van antimicrobiële therapie). Serologie in CSV wordt nuttig vanaf 7 à 10d na start van symptomen, en kan gebruikt worden voor (retrospectieve) diagnostiek van CZS-infectie in de subacute of convalescente fase van infectie. Ook bij recurrente atypische lymfocytaire meningitis (RALM) of recidiverende infecties, waar de PCR vaak negatief blijkt is deze antistof-index (vnl voor HSV-virussen) van nut.
Bijkomend wordt een intrathecale polyspecifieke antivirale immuunrespons (minstens 2 intrathecale indices >= 1,5) beschouwd als de meest specifieke CSV merker voor MS-diagnostiek.
Deelname EKE INSTAND
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
RIZIV nr 551655-551666
B-waarde B250
Versiedatum 3/04/2023