Back to top

SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG N-antistoffen dmv EIA

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code COVIDG
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum geltube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2-8°C gedurende maximaal 24 uur, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Analyse frequentie dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd 4u-64u (over weekend)
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 1u indien MLTs beschikbaar (tijdens kantooruren 8-17u)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode MPIA Abbott (klinische en analytische validatie gebeurde van de Architect kit voor SARS-CoV-2 IgG N-gerichte antistoffen versus de Euroimmun IgG, Virotech IgG, Vircell IgG assays & Biomérieux IgG op Vidas). Vervolgens validatie van Architect tov Alinity.
Mogelijke interferenties Specificiteit: >99% --> Validatiedata: sera afkomstig van patiënten met andere (corona-)viroses werden geëvalueerd en geen enkele kruisreactie gevonden. Evenmin interferenties detecteerbaar ikv auto-immuunziekten, of bij infectie met atypische pneumonie-kiemen. 100 stalen uit pre-covid tijdperk waren allen negatief. Enige vals-positief resultaat kwam van patiënt met pneumococcen-pneumonie.
Sensitiviteit op dag 15 (bij immuuncompetente en duidelijk symptomatische COVID-19 infecties): 100%
Ref. Comparison of four commercial SARS-CoV-2 IgG immuno-assays in RT-PCR negative patients with suspect CT findings.
Van Praet JT, Coene AS, Van De Moortele K, Descheemaeker P, Reynders M.
Infection. 2021 Feb;49(1):145-148. doi: 10.1007/s15010-020-01523-3.
Toestel Alinity, Abbott
Eenheid of kwalitatief Index
Referentie waarden <0,49: negatief; ≥0,49 - <1,40: borderline; ≥1,40: positief
Interpretatie -antistoffen moeten niet gezocht de eerste 5 à 7d na onset van symptomen
-eens de kliniek 10d bezig is, zal 80% van de patiënten seropositief blijken
-over de periode van de eerste 11d van het ziekteverloop zal 60% van de hoog-respiratoire monsters viraal RNA vertonen, achteraf is een zoektocht nasopharyngeaal niet meer de eerstelijns test.
-50% van de verdachte patiënten met suggestieve kliniek sinds 6-10d zal bij opname reeds antistoffen detecteerbaar hebben.
-Hoe meer symptomen (hoe zieker), hoe hoger de N-antistoftiter.
==> Indien resultaat positief: serologische evidentie van doorgemaakte infectie!
De antistoffen zakken bij gezonde immuuncompetente personen vaak volledig weg na 6-tal maanden postinfectie.
Deelname EKE Sciensano EKE, UKNeqas
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel De analyse kan slechts 2x per patiënt worden aangerekend, per 6 maanden.
Max. 1 bepaling van SARS-CoV-2 antistoffen/staal.
Diagnoseregel 1.Gehospitaliseerde patiënten met een erg suggestief klinisch beeld, reeds minstens 7d bezig, maar discrepantie tussen de CT-scan en het moleculair onderzoek naar SARS-CoV-2.
2. Ambulante of gehospitaliseerde patiënten met een suggestief en langdurig klinisch beeld dat aansleept, maar met negatieve PCR of geen beschikbare PCR uit de acute fase van infectie; symptomens minstens 14d aanwezig.
3. Ambulante of gehospitaliseerde patiënten met een covid-19 in de differentiaal diagnose van een atypische klinische presentatie die sinds >of=14d bezig is.
4. Zorgverleners & personeel van ziekenhuis/labo/collectiviteit met een hoge besmettingsgraad, in kader van lokaal risicomanagement.
RIZIV nr 554971-554982 - Opsporen van antilichamen tegen het SARS-CoV-2-virus
Versiedatum 3/04/2023