Back to top

Parvovirus B19 IgM

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code PARVOM
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 170 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2-8°C gedurende 7 dagen, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 2 x per week in functie van het aantal aanvragen
Antwoordtijd 8 uur - 3 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Immuno-enzymatische test (ELISA Serion/Virion)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel ELISA op DS2 automaat
Eenheid of kwalitatief U/mL
Referentie waarden <10: Negatief

≥10- <15: Borderline

≥15: Positief
Interpretatie Een positieve IgM-bepaling kan een indicatie zijn voor acute Parvovirus B19 infectie. IgM antilichamen verschijnen vanaf 7 à 10 dagen na contact met het virus, en IgG antilichamen verschijnen ongeveer na 2 weken. IgM antilichamen kunnen aanwezig zijn in patiënten met transiënte aplastische crisis op het moment van de reticulocyten-nadir en gedurende de daaropvolgende 10-tal dagen.; IgG verschijnt meestal tijdens de periode van hematopoïetisch herstel.
Deelname EKE INSTAND
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van specifieke IgM antistoffen in serum of plasma tegen Parvovirus B19, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551655-551666
B-waarde 250
Versiedatum 14/09/2021