Back to top

Hepatitis A IgM antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code HAVM
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 7 dagen, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 1x per week, tijdens een normale werkweek op vrijdag.
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Architect (Abbott)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief (S/CO)
Referentie waarden Negatief: Afwezigheid van IgM antistoffen.

Borderline: Lage concentratie aan IgM antistoffen.

Positief: Aanwezigheid van IgM antistoffen.
Interpretatie Het resultaat van de IgM bepaling wordt bij voorkeur samen met het resultaat van andere hepatitismarkers geïnterpreteerd. HAV IgM antilichamen zijn aanwezig op moment van presentatie van een patiënt met een HAV-gerelateerde acute hepatitis en blijven 3 tot 6 maanden detecteerbaar (uitzonderlijk tot 2 jaar na infectie).
Deelname EKE WIV / NRL
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 8 virale serologietesten/aanvraag
Diagnoseregel Kwalitatieve detectie van specifieke IgM antistoffen tegen Hepatitis A virus in serum of plasma, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551353-551364
B-waarde 300
Versiedatum 14/09/2021