Back to top

Hepatitis E Immunoblot IgG: confirmatietest

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code COHEVG
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 100 µL
Analysevolume 20 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum/plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 14 dagen, daarna op -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 1x per week
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 8 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Immunoblot, gebruik makend van recombinante antigenen (O2N, O2C en O3 - kenmerkend voor zowel genotype 1als 3; en additioneel O2M- specifiek voor genotype 1).
HEV genotypes 2 en 4 worden niet opgepikt met deze test.
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Afwezigheid van antigeenbandjes op de immunoblotstrip.
Interpretatie Om de resultaten bekomen met de HEV ELISA (RecomWell HEV IgG) te bevestigen, kan gebruik gemaakt worden van de immunoblot-techniek. Deze techniek vertoont veel gelijkenissen met ELISA: zo wordt ook gewerkt met een enzym gelabeld monoklonaal antilichaam dat bij binding een gekleurd product vormt.
De RecomLine HEV IgG is een kit die gebruikt wordt om met behulp van recombinante antigenen de aanwezigheid van IgG antilichamen tegen het Hepatitis E virus (HEV) te detecteren en te identificeren in menselijk serum of plasma. Met individueel aangebrachte antigenen op een nitrocellulosestrip worden specifieke antilichamen tegen deze individuele antigenen van HEV in het serum van patiënt opgespoord.
Deelname EKE UKNEQAS, ringtest UZG/KUL
Aanvraagformulier wordt toegevoegd door de verantwoordelijke klinisch bioloog
RIZIV nr NVT
B-waarde € 10, ten laste van de patiënt
Versiedatum 14/09/2021