Back to top

Hepatitis C Combotest (Antigeen + Antistoffen)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code HCAGAS
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 200 µl
Bewaarcondities en voorbehandeling Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 1 week. Indien langere pre-analytische fase, dient het serum/plasma ingevroren te worden bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 2 x per week in functie van het aantal aanvragen
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 8 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Immuno-enzymatische test (ELISA BioRad)
Mogelijke interferenties Fibrine aggregaten of partikels kunnen een vals-positief resultaat opleveren evenals hemolytische sera, dus bij macroscopisch zichtbare partikels dienen extra centrifugatiestappen geïntroduceerd.
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief index (ratio)
Referentie waarden <0,9: Negatief

≥0,9 - <1,4: Bordeline
≥1,4: Positief
Interpretatie Performantie van deze combotest komt vnl. tot uiting in de "moeilijk te diagnosticeren" populaties, zoals hemodialyse-, HIV-geïnfecteerde en immunogedeprimeerde patiënten. De detectie van het HCV core Ag is geruststellend in geval van afgenomen humorale immuunrespons, waar deze combotest in staat is patiënten met acute of chronische HCV infectie zonder specifieke antistoffen toch op te pikken. Een tweede voordeel voortvloeiend uit de antigeen-detectie betreft de opmerkelijke (70%) reductie van de serologisch HCV-antistof negatieve vensterperiode, en dus een snellere detectie van acute HCV infecties. Daarnaast kent de test een hoge specificiteit (99,83% in bloeddonoren) en een erg goede correlatie met de immunoblot analyses Het geheel blijkt dus een duidelijk klinisch voordeel te bieden tov de screeningskits voor enkel antilichaamdetectie.
Deelname EKE WIV / NRL
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 8 virale serologietesten/aanvraag.
Diagnoseregel Gelijktijdige, kwantitatieve detectie van HCV antigenen en antistoffen in serum voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551154-551165/552016-552020
B-waarde 250
Versiedatum 3/04/2023