Back to top

Hepatitis B surface antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code HBSASA
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 14 dagen, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen.
Antwoordtijd 8 uur - 3 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Architect (Abbott)
Eenheid of kwalitatief mIU/mL
Referentie waarden <10: Afwezigheid van antistoffen.

≥10: Aanwezigheid van antistoffen.
Interpretatie Voor het opvolgen van het verloop van een Hepatitis B infectie wordt het resultaat van de anti-HBs titer bij voorkeur samen met het resultaat van andere hepatitismarkers geïnterpreteerd.

Voor het bepalen van re-vaccinatie: <10: onmiddellijk re-vaccineren. 10-100: Opvolging om de 3 tot 6 maanden. >100: Re-vaccinatie na 10 jaar.
Deelname EKE WIV / NRL
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 8 virale serologietesten/aanvraag
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van specifieke antistoffen tegen Hepatits B surface antigeen (anti-HBs) in serum of plasma, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 437076-437080
B-waarde 250
Versiedatum 14/09/2021