Back to top

Hepatitis B e antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code HBEAS
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Centrifugatie volgens richtlijnen labo. Maximaal 3 dagen bewaren bij 15-30°C. Maximaal 14 dagen bewaren bij 2-8°C, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 1x per week, tijdens een normale werkweek op vrijdag..
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Architect (Abbott)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief (S/CO)
Referentie waarden Negatief: Afwezigheid van anti-HBe.

Positief: Aanwezigheid van anti-Hbe.
Interpretatie Voor het opvolgen van het verloop van een Hepatitis B infectie wordt het resultaat van de anti-HBe bij voorkeur samen met het resultaat van andere hepatitismarkers geïnterpreteerd. Vals positieve resultaten zijn mogelijk bij patiënten die bereidingen met muizen monoclonale antistoffen kregen voor diagnostische of therapeutische doeleinden .
Deelname EKE WIV / NRL
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 8 virale serologietesten/aanvraag
Diagnoseregel Kwalitatieve detectie van antistoffen tegen Hepatitis B e antigeen (anti-HBe) in serum of plasma voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 437054-437065
B-waarde 250
Versiedatum 14/09/2021