Back to top

Hepatitis B core IgM antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code HBCASM
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum/plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 7 dagen, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen.
Antwoordtijd 8 uur - 3 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Architect (Abbott)
Eenheid of kwalitatief S/CO
Referentie waarden <1,0: Negatief

≥1,0: Positief
NW Man Negatief
NW Vrouw Negatief
Interpretatie Deze analyse wordt idealiter toegevoegd igv geisoleerde anti-HBc antistoffen bij serologische HBV-screening (AgHBs neg, anti-HBs neg, anti-HBc positief), gezien de detectie van anti-HBc IgM de eerste serologisch meetbare parameter kan zijn op moment van recent opgelopen HBV-infectie.
Aanwezigheid van anti-HBc IgM wijst op recente HBV-infectie; en men verwacht op ongeveer hetzelfde tijdstip in het verloop van HBV-infectie eveneens AgHBs en AgHBe te vinden (ifv individuele antilichaamrespons met enige inderindividu-variatie).
Deelname EKE WIV / NRL
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 8 virale serologietesten/aanvraag
Diagnoseregel Bepaling van antistoffen tegen virussen, anderen dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is.
RIZIV nr 551655-551666
B-waarde 250
Versiedatum 14/09/2021