Back to top

Hepatitis B core antistoffen (totaal)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code HBCASA
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: centrifugatie volgens richtlijnen labo. Maximaal 3 dagen bewaren bij 15-30°C. Maximaal 14 dagen bewaren bij 2-8°C, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen.
Antwoordtijd 8 uur - 3 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Architect (Abbott)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief (S/CO)
Referentie waarden Negatief: Afwezigheid van anti-HBc.

Positief: Aanwezigheid van anti-HBc.
Interpretatie Voor het opvolgen van het verloop van een Hepatitis B infectie wordt het resultaat van de anti-HBc bij voorkeur samen met het resultaat van andere hepatitismarkers geïnterpreteerd. Vals-positieve resultaten zijn mogelijk, vnl. wanneer anti-HCV antilichamen in belangrijke mate aanwezig zijn. Geïsoleerde anti-HBc antilichamen (in associatie met negatieve Ag-HBs en anti-HBs): mogelijk betreft het een voorbije infectie in een zeer ver verleden (en reeds verlies van anti-HBs), of juist een acute infectie met nog geen AgHBs of mutatie thv AgHBs waardoor problematische detectie; of een kruisreactie (afhankelijk van de bekomen waarde voor anti-HBc); of een infectie in convalescentiefase waarbij op dat moment het AgHBs juist onder de detectielimiet is gezakt en de anti-HBs antistoffen stijgende zijn maar nog net niet detecteerbaar. In geval van deze entiteit wordt er steeds een AgHBe en anti-Hbe uitgevoerd ter uitklaring, evenals een controlserum gevraagd.
Deelname EKE WIV / NRL
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 8 virale serologietesten/aanvraag
Diagnoseregel Kwalitatieve detectie van antistoffen tegen Hepatitis B virus Core antigeen (anti-HBc) in serum of plasma voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551471-551482
B-waarde 250
Versiedatum 14/09/2021