Back to top

Epstein Barr IgM antistoffen (anti-VCA IgM)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code EBVM
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum/plasma: centrifugatie volgens richtlijnen labo. Max. 3 dagen bewaren bij 15-30°C. Max. 14 dagen bewaren bij 2-8°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen.
Antwoordtijd 8 uur - 3 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Chemiluminescentie microparticle immuno-assay (CMIA)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Alinity (Abbott)
Eenheid of kwalitatief S/CO
Referentie waarden <0,5: Negatief

≥0,5 - <1,00: Borderline

≥ 1,00: Positief
Interpretatie Een positieve IgM bepaling kan een indicatie zijn voor acute, primaire EBV infectie, bij re-infectie daarentegen wordt zelden een stijging van de IgM titer waargenomen. Kruisreactie met andere pathogenen van de Herpes virus groep (HSV, VZV en CMV) is mogelijk.
Epstein-Barr virus (EBV), oftewel humaan herpes virus 4 (HHV-4), is een erg frequent virus in de mens. EBV is een lymphotroop, dubbelstrengig DNA virus met enveloppe. Het behoort tot de familie herpesviridae, subfamilie gamma herpesvirussen. In volwassenen boven 25 jaar is de seroprevalentie > 90%.
De virale transmissie verloopt meestal via saliva, hoewel sexuele transmissie, transmissie via transplanatie of via bloedproducten die lymfocyten bevatten ook beschreven is.
EBV is het causale agens van infectieuze mononucleosis (IM) en is tevens geassocieerd met Burkitt’s lymphoma en nasopharyngeale carcinomata.
Tijdens de lytische fase repliceert het virus in B-cellen en epitheelcellen van de speekselklieren, tonsillen en orale mucosa; en wordt gesecreteerd via saliva.
Na resolutie van de primaire infectie blijft EBV latent aanwezig in de B lymphocyten. Reactivaties treden frequent op tijdens het leven maar zijn meestal niet klinisch relevant in immunocompetente gastheren. Na de primo-infectie wordt het virus levenslang intermittent gesecreteerd via speeksel.
EBV infecties in de kindertijd zijn vaal asymptomatisch, waar ze bij adolescenten in 35 à 40% van de gevallen tot IM leiden. De incubatieperiode varieert van 4 à 6 weken.
Diagnose van IM wordt gekenmerkt door de klassieke triade van koorts, pharyngitis en lymphadenopathie naast specifieke hematologische bevindingen (atypische lymphocyten). Serologische testen worden gebruikt voor staging van de infectie, om EBV te differentiëren van alternatieve infecties (o.a. CMV, Toxoplasma gondii, hepatitis A virus, HIV) met vergelijkbare klinische symptomen en om de immuunstatus te bepalen in transplantdonoren en -recipiënten.
Deelname EKE WIV
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 8 virale serologietesten/aanvraag
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van specifieke IgM antistoffen in serum tegen EBV VCA (viral capsid antigen), voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551552-551563
B-waarde 300
Zoektermen EBV
Versiedatum 3/04/2023