Back to top

Epstein Barr EBNA-1 IgG antilichamen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code EBVNAG
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum/plasma: centrifugatie volgens richtlijnen labo. Max. 3 dagen bewaren bij 15-30°C. Max. 14 dagen bewaren bij 2-8°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen.
Antwoordtijd 8 uur - 3 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Chemiluminescentie microparticle immuno-assay (CMIA)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Alinity (Abbott)
Eenheid of kwalitatief S/CO
Referentie waarden <0,50: Negatief

≥0,50 - <1,00: Borderline

≥1,00: Positief
Interpretatie EBNA-IgG antilichamen worden detecteerbaar na een 3- tot 6-tal maanden post-primo-infectie EBV, dus na het ontwikkelen van VCA-IgM en VCA-IgG antilichamen. Deze bepaling kan helpen om de primo-infectie te dateren bij moeilijke differentiaaldiagnose in geval van beeld van acute virose (onderscheid tussen EBV en andere infecties zoals herpesviridae -CMV, HSV, VZV,HHV6-,adenoviridae,enteroviridae,enz.).anti-EBNA: Dit antilichaam wordt dus slechts laattijdig positief en is dus meestal nog afwezig op het moment van de diagnostiek van een acute EBV-infectie. Een negatieve anti-EBNA met positieve VCA-antilichamen kan dus in twijfelgevallen eerder een bevestiging van een recente infectie geven. Anderzijds is anti-EBNA diagnostisch vooral nuttig bij anti-VCA-negatieve personen, waar het als enige getuige van een infectie (jaren terug) kan overblijven, dus ook nadat de VCA-antilichamen reeds zijn genegativeerd.
Deelname EKE WIV
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 8 virale serologietesten/aanvraag
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van specifieke IgG antistoffen in serum tegen EBV nuclear antigen (EBNA), voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551655-551666
B-waarde 250
Zoektermen EBV
Versiedatum 3/04/2023