Back to top

Denguevirus IgM & IgG & NS1Ag

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code DENGV
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 1 mL
Analysevolume 150 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C maximaal 14 dagen.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks
Antwoordtijd 4 uur
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie (& in weekend ASO Laboratoriumgeneeskunde)
Techniek/methode Enzyme-immuno assay (solid phase immunochromatographic assay)
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Negatief
Interpretatie Antistoffen anti-denguevirus worden detecteerbaar vanaf 7 à 10 dagen na de onset van infectie. Deze analyse gebeurt steeds in parallel met NS1Ag-detectie. NS1 Ag is een vroege specifieke parameter voor denguevirus, die positiveert in parallel met de viremie (virus & NS1 Ag aantoonbaar in bloed gedurende de eerste 4 à 5 dagen na onset van symptomen), en dus afneemt vanaf dag 5 terwijl IgM-productie toeneemt. Serum IgM in denguevirus infectie zal detecteerbaar worden vanaf 7 à 10 dagen na start van symptomen en gedurende ongeveer 60 dagen aanwezig blijven. Aanwezigheid van positieve anti-denguevirus IgG-antilichamen biedt geen protectie tegen infectie met één van de andere types (dus geen kruisprotectie tussen de 4 verschillende serotypes). De secundaire denguevirusinfectie kent in het algemeen een meer intens en soms dramatisch verloop.

Dengue is de meest belangrijke "mosquito-borne" virale ziekte die mensen infecteert. Zijn globale distributie is vergelijkbaar met deze van malaria, en een geschatte 2,5 miljard mensen leven in gebieden met significant risico op epidemische transmissie. De ziekte is endemisch in Afrika, Zuid- en Midden-Amerika, en uitgestrekte gebieden in het Midden-Oosten, Azië en het Westelijk Pacific gebied. De frequentie van dengue en zijn meer ernstige complicaties (dengue hemorrhagic fever-DHF- en dengue shock syndroom) is dramatisch toegenomen sinds 1980: jaarlijks treden er een geschatte 50 miljoen infecties op (WHO fact sheet, 2008). Dengue wordt veroorzaakt door één van de 4 antigenisch te onderscheiden virale serotypes (DEN-1, DEN-2, DEN-3, DEN-4) van het genus Flavivirus. Infectie met denguevirus lokt een spectrum van symptomen uit, gaande van een non-specifiek viraal syndroom tot ernstige en fatale hemorragische ziekte. Belangrijke risicofactoren op DHF omvatten: de stam en het serotype van het infecterend virus zelf, evenals de leeftijd, de immuunstatus en de genetische predispositie van de patiënt. Bij koorts na terugkeer uit de Tropen dient in de eerste plaats aan malaria gedacht, gevolgd door denguevirus op de tweede plaats in de differentiaaldiagnose.
Deelname EKE INSTAND
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Diagnoseregel Snelle en specifieke detectie van denguevirus IgG & IgM antilichamen en denguevirus antigeen NS1 voor de diagnose van infectie met denguevirus type 1-4.
RIZIV nr IgG&IgM: 551250-551261

NS1Ag: 552016-552020
B-waarde IgG&IgM: 500

NS1Ag: 250
Zoektermen NS1Ag
Versiedatum 14/09/2021