Back to top

Aviditeit CMV IgG

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Virale serologie
Code CMVAVI
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 200 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum/plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C maximaal 14 dagen, daarna op -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed, plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen.
Antwoordtijd 8 uur - 3 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 8 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Chemiluminescentie Micropartikel Immunoassay (CMIA)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Architect (Abbott)
Eenheid of kwalitatief %avi
Referentie waarden <50%: Lage aviditeit

≥50% - <60%: Borderline aviditeit

≥60%: Hoge aviditeit.
Interpretatie (a) Hoge aviditeit: ≥ 60%. In associatie met CMV IgG+, IgM-: vroegere infectie, laag risico op in utero transmissie van virus. In associatie met CMV IgG+, IgM+: niet-primaire CMV-infectie (re-infectie of reactivatie); laag risico op in utero transmissie van het virus.
(b) Intermediaire aviditeit: ≥ 50% en < 60%. Geen besluitvorming mogelijk, serologie op te volgen.
(c) Lage aviditeit: < 50%. Geen besluitvorming mogelijk, serologie op te volgen.
Enkel een hoge aviditeit is conclusief naar datering van de primaire CMV-infectie toe.
Deelname EKE WIV
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Diagnoseregel Analyse wordt enkel uitgevoerd bij zwangeren, immuungecompromitteerde patiënten en zelden bij erg zieke kinderen met kruisreacties in serologie (ter besluitvorming).
B-waarde € 16, ten laste van de patiënt
Versiedatum 14/09/2021