Back to top

Procalcitonine

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Serologische biomarker bacteriële infectie
Code PROCAL
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten Plasma
Recipient voorkeur Serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube; EDTA
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 200 µL
Speciale afname condities Serum/plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij -20°C.
Bewaarcondities en voorbehandeling Stalen stabiel voor 24u bij 2-8°C, 3 maanden bij -20°C (max. 1x vries-dooi cyclus aanvaardbaar pre-analyse).
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks (op vraag)
Antwoordtijd 4u
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend < 1u
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core laboratorium Scheikunde
Techniek/methode Kit: Elecsys BRAHMS PCT
Sandwich principe
Toestel e-module Cobas Roche
Eenheid of kwalitatief ng/mL
Referentie waarden <0,05
NW Man <0,05
NW Vrouw <0,05
Interpretatie Procalcitonine (PCT) is de precursor van calcitonine, en wordt uitgedrukt door het CALC-1 gen op chromosoom 11. Waar calcitonine exclusief gesecreteerd wordt door C-cellen van de schildklier na hormonale stimulatie, wordt PCT geproduceerd door talloze celtypes en organen na pro-inflammatoire stimulatie, voornamelijk wanneer veroorzaakt door bacteriële infecties. In gezonde individuen, is het te verwachten PCT niveau onder 0,05 ng/mL, maar dit kan toenemen tot 1000 ng/mL in patiënten met ernstige sepsis of septische shock. Toegenomen PCT levels kunnen geobserveerd worden binnen de 3 à 6u na onset van infectie, en verder toenemen met de toename in ernst van infectie, wat PCT een erg vroege en hoog-specifieke merker maakt van ernstige systemische bacteriële infectie en sepsis. Daarnaast is PCT een erg accurate merker om effect van antibiotica op te volgen: PCT keert naar normale waarden terug bij opklering van bacteriële infectie, met een halfleven van 24u.
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Diagnoseregel Indicaties:
-PCT kan beschouwd worden als een prognostische merker om outcome voorspellingen te doen in sepsis patiënten.
-In acute pancreatitis is PCT een betrouwbare indicator van de ernst van infectie en van majeure complicaties.
-In patiënten lijdend aan CAP of VAP wordt PCT voorgesteld als een gids om noodzaak aan antibiotica te evalueren & om slagen van microbiële therapie te monitoren.
In ons ziekenhuis wordt deze parameter erg restrictief gebruikt, vnl in volgende situaties.
-Kritisch zieke patiënt met acute infectieuze pathologie op spoedafdeling: onderscheid tussen louter virale versus bacteriële/gemengde infectie
-Bij persisterend hoog CRP ondanks de correcte empirisch of gerichte antibioticatherapie (ter evaluatie van de status van infectie), gezien bv een forse inflammatie het hoge CRP zal onderhouden, maar bij negativeren of significante afname van PCT kan therapie met gerust hart worden gecontinueerd.
-In opvolging van een patiënt met invasieve infectie.
RIZIV nr NVT
Versiedatum 14/09/2021