Back to top

SARS-CoV-2 (COVID-19) IgG S-antistoffen dmv EIA

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Code COVIGS
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Recipient voorkeur Serum geltube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2-8°C gedurende maximaal 24 uur, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Analyse frequentie Dagelijks op weekdagen
Antwoordtijd 4u-64u (over weekend)
24/24uur Neen
Antwoordtijd indien dringend 1u indien MLTs beschikbaar (tijdens kantooruren 8-17u)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode MPIA Abbott (klinische en analytische validatie gebeurde van de Architect kit voor SARS-CoV-2 IgG S-gerichte antistoffen).
Toestel Architect, Abbott
Eenheid of kwalitatief AU/mL
Referentie waarden <50 AU/mL: geen serologische evidentie van voorgaande infectie noch vaccinatie
Interpretatie Indien detecteerbaar, is er een voorgaand contact met Spike-antigenen geweest (ovv COVID-19 of vaccinatie).
Na vaccinatie met een mRNA-vaccin (Pfizer/BioNTech, Moderna) dat codeert voor S-proteïne, of met een viraal vector-vaccin (AstraZeneca, Janssen), bouwt het lichaam enkel specifieke anti-S(pike)-gerichte antistoffen op en geen anti-N(ucleocapside) antistoffen. Beide antistoffen worden anderzijds wel na doorgemaakte COVID-19 geproduceerd, waarbij de N-antistoffen in gezonde en immunocompetente personen in het algemeen na 6 à 9 maanden terug volledig negativeren. Daarnaast is het halfleven van S-antistoffen minstens dubbel zo lang als dit van N-antistoffen1, en correleren deze S-antistoffen beter met de neutraliserende capaciteit van de humorale respons. Doorgaans zal een IgG-seroconversie anti-SARS-CoV-2 optreden een tweetal weken na infectie of vaccinatie, al zullen deze Spike-antistoffenin het algemeen iets later opkomen dan anti-N antistoffen.
1. Jan Van Elslande, Lien Gruwier, Lode Godderis, Pieter Vermeersch, Estimated half-life of SARS-CoV-2 anti-spike antibodies more than double the half-life of anti-nucleocapsid antibodies in healthcare workers, Clinical Infectious Diseases, 2021; doi: 10.1093/cid/ciab219
2. Humoral and cellular immunogenicity of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in nursing home residents.
Van Praet JT, Vandecasteele S, De Roo A, De Vriese AS, Reynders M.
Clin Infect Dis. 2021 Apr 7:ciab300. doi: 10.1093/cid/ciab300.
Deelname EKE Sciensano EKE, UKNeqas
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 1 bepaling van SARS-CoV-2 antistoffen/staal.
B-waarde 9,6 euro
Versiedatum 14/09/2021