Back to top

Strongyloides totale antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Parasitaire serologie
Code STROAS
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 150 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 5 dagen. Indien langere bewaartijd: stockeren op -20°C. Vermijd herhaalde vries-dooi cycli. Nooit serum decomplementeren.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 2 x per week in functie van het aantal aanvragen
Antwoordtijd 4 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Kwalitatieve screening op gecombineerde (IgG+IgM) antilichamen tegen Strongyloides stercoralis via ELISA-techniek
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven. Hemolytische stalen tot 10mg/ml hemoglobine, lipemische stalen tot 5 mg/ml triglyceriden en icterische stalen tot 0,5 mg/ml bilirubine geven geen interferenties.
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief (NTU)
Referentie waarden Negatief: Afwezigheid van antistoffen
Borderline: Lage concentratie aan antistoffen
Positief: Aanwezigheid van antistoffen
NW Man Negatief
NW Vrouw Negatief
Interpretatie Strongyloidiasis is een ziekte veroorzaakt door de parasiet Strongyloides stercoralis. Dit organisme is een intestinale nematode met wereldwijde distributie, maar is voornamelijk aanwezig in tropische en subtropische gebieden. De ziekte uit zich meestal met intestinale symptomen (milde diarree). In een minderheid van gevallen, zal het organisme extra-intestinaal terechtkomen en dit kan mogelijk leiden tot septische shock en meningitis. Serologische testen zijn nuttig voor de detectie van infectie met Strongyloides wanneer de parasiet extra-intestinaal ziekte veroorzaakt, en eveneens voor de exclusie van Strongyloides in de differentiaal diagnose van andere ziekten (hoodzakelijk hematologische aandoeningen). Strongyloides-geïnfecteerde patiënten zijn in het bijzonder at risk voor ernstige complicaties wanneer ze immuungecompromitteerd zijn.
Deelname EKE UKNeqas
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Maximaal 5 parasitaire antilichamen per serum van éénzelfde dag.
RIZIV nr 551810-551821
B-waarde 500
Zoektermen strongyloidiasis, Strongyloides stercoralis
Versiedatum 14/09/2021