Back to top

Aviditeit Toxoplasma gondii IgG

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Parasitaire serologie
Code TOXAVI
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 300 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 15-30°C gedurende maximaal 3 dagen, of bij 2-8°C gedurende maximaal 14 dagen, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks, met uitzondering van weekends en feestdagen
Antwoordtijd 8 uur - 3 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 8 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Chemiluminescentie Micrpoarticle Immuno-assay (CMIA)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Architect (Abbott)
Eenheid of kwalitatief %avi
Referentie waarden <50%: Lage aviditeit

≥50% - <60%: Borderline aviditeit

≥ 60%: Hoge aviditeit
Interpretatie (a) Hoge aviditeit: ≥ 60%. Infectie met Toxoplasma gondii dateert van meer dan 4 maanden geleden.
(b) Intermediaire aviditeit: ≥ 50% en < 60%. Geen besluitvorming mogelijk, serologie op te volgen.
(c) Lage aviditeit: < 50%. Geen besluitvorming mogelijk, serologie op te volgen.
Enkel een hoge aviditeit is conclusief naar de datering van de primaire toxoplasmosis toe.
Deelname EKE WIV
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 1 analyse in het leven van de vrouw
Diagnoseregel -binnen eerste 4m van zwangerschap
-IgM & IgG+
RIZIV nr 552112-552123
B-waarde B750
Versiedatum 14/09/2021