Back to top

Interferon gamma release assay (IGRA) of T-spot test ikv voorgaande Mycobacterium infectie

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Immunologische test ikv bacteriële infectie
Code TSPOT
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Volbloed
Recipient voorkeur 2 Li-heparine tubes
Mininum vereiste volume Goed gevulde Lithium heparine tubes: minstens 4 mL in pediatrie, minstens 9 mL voor volwassen patiënten, dus bij voorkeur 2 X 7,5 mL op te sturen voor deze analyse!
Speciale afname condities Lithium heparine tube: Na bloedname wordt de Lithium heparine tube bewaard bij kamertemperatuur & ZEKER NIET in de KOELKAST gezet. Deze tube wordt NIET gecentrifugeerd, bij kamertemperatuur bewaard en verzonden (22°C +/- 5°C). De tubes worden verwacht in het laboratorium van MAANDAG tem VRIJDAG tussen 7u en 17u, (behalve op vrijdag: tot 13u30 ten laatste) aangezien de test moet gestart op verse lymfocyten.
Bewaarcondities en voorbehandeling Stalen worden na afname bij kamertemperatuur getransporteerd en NIET gecentrifugeerd. Ook mogen tubes abosluut NIET in koelkast bewaard worden. Test dient ingezet te worden binnen 8u na afname.
Acceptatiecriteria staalontvangst Stalen worden na afname bij kamertemperatuur getransporteerd en NIET gecentrifugeerd. Ook mogen tubes abosluut NIET in koelkast bewaard worden. Test dient ingezet te worden binnen 8u na afname.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Onmogelijk (aparte en verse Li-heparine tube nodig die een andere flow en pre-analytische fase volgt dan de andere sera voor infectieuze serologie).
Transport voorwaarden Bij kamertemperatuur
Analyse frequentie elke werkdag ifv het aantal aanvragen, maar opgelet: elke vrijdag/dag voor feestdag moeten tubes voor 13u30 in het labo arriveren
Antwoordtijd 2 dagen (analysetijd) - max. 4 dagen (over lang weekend)
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend 2 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Manuele Lymfocytenstimulatie: De T-Spot TB test is een IGRA (Interferon Gamma Release Assays). IGRA’s meten de in vitro respons van T-lymfocyten op antigenen van de bacteria binnen het M.tuberculosis complex behalve Mycobacterium bovis BCG.
Perifere bloed mononucleaire cellen (PBMC’s) worden gescheiden uit een volbloedmonster en gespoeld om eventuele bronnen van verstorende achtergrondsignalen te verwijderen. De PBMC’s worden vervolgens geteld, zodat een gestandaardiseerd cel-aantal in de test wordt gebruikt. Hierdoor worden zelfs bij degenen met lage T-celtiters als gevolg van een verzwakt immuunsysteem voldoende aantallen cellen aan de microtiterwells toegevoegd.

De PBMC’s worden geïncubeerd met de antigenen om stimulatie van eventueel aanwezige gesensibiliseerde T-cellen mogelijk te maken. Afgescheiden cytokine wordt gevangen door specifieke antilichamen op de membraan, die de basis vormt van de well, en de cellen en andere ongewenste deeltjes worden verwijderd door spoelen. Een tweede antilichaam, geconjugeerd met alkalinefosfatase en gericht tegen een ander epitoop op het cytokinemolecuul, wordt toegevoegd en bindt zich aan het cytokine dat op het membraanoppervlak is gevangen. Eventueel ongebonden conjugaat wordt verwijderd door wassen. Substraat wordt toegevoegd aan elke well, dit wordt gesplitst door gebonden enzym en vormt dan een spot van onoplosbaar precipitaat op de plaats van de reactie. Elke spot vertegenwoordigt de voetafdruk van een afzonderlijke cytokineafscheidende T-cel en het bepalen van het aantal verkregen spots biedt een maat voor het gehalte aan M. tuberculosis-sensitieve effector-T-cellen in het perifere bloed.

Mogelijke interferenties Andere anticoagulantia (bv EDTA, citraat) dan lithium heparine interfereren met de test, en worden niet aanvaard.
Bij bewaring in koelkast (2-8°C) kunnen lymfocyten geïnactiveerd worden, en bijgevolg kan de test dan mislukken of onbetrouwbaar zijn. Staal mag pre-analytisch absoluut niet gekoeld worden.
Toestel Manuele methode
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Negatieve T-spot TB.
NW Man M.tuberculosis infectie onwaarschijnlijk.
NW Vrouw M.tuberculosis infectie onwaarschijnlijk.
Interpretatie Indien IGRA positief: Acute of latente infedctie met Mycobacterium tuberculosis complex waarschijnlijk.
Infecties met andere mycobacteria zoals M. kansasii, M. marinum, M. flavescens , M. szulgai, M. leprae, M. gastri, M. terrae en M. gordonae kunnen ook positieve resultaten opleveren. Bijkomende investigatie is noodzakelijk om tuberculose te bevestigen of uit te sluiten.
De T-Spot TB test is een IGRA (Interferon Gamma Release Assays). IGRA’s meten de in vitro respons van T-lymfocyten op antigenen van de bacteria binnen het M.tuberculosis complex behalve Mycobacterium bovis BCG. De hoge specificiteit van IGRA’s hangt samen met het gebruik van zeer specifieke antigenen van M. tuberculosis, die afwezig zijn in BCG en in de meeste atypische mycobacteriën (NTM), uitgezonderd M. kansasii, M. marinum, M. flavescens , M. szulgai, M. leprae, M. gastri, M. terrae en M. gordonae. Deze laatste groep uitzonderingen zijn Mycobacteria met identieke of sterk homologe antigenen als MTB. Het belangrijkste voordeel van IGRA’s t.o.v. tuberculine huidtest is het ontbreken van beïnvloeding door voorafgaande BCG vaccinatie of BCG instillaties bij blaascarcinoma.
De Wereldgezondheidsorganisatie WHO schat dat een derde van de wereldbevolking geïnfecteerd is met M. tuberculosis. Iedereen die drager is van een latente TB-infectie (LTBI) heeft ongeveer 10% kans om de actieve ziekte te ontwikkelen. Dit progressiepercentage is verhoogd bij bepaalde groepen mensen, waaronder personen die pas geïnfecteerd zijn en personen met een verzwakt afweersysteem.
De immuunrespons op infectie met M. tuberculosis is voornamelijk een celgemedieerde immuunrespons (CMI). Als onderdeel van deze respons worden T-cellen gesensibiliseerd voor M. tuberculosis-antigenen. Geactiveerde effector-T-cellen, zowel CD4 als CD8, die specifiek zijn gescheiden uit bloed, kunnen worden geteld doordat ze in vitro door deze antigenen kunnen worden gestimuleerd. Het gebruik van geselecteerde antigenen voor het M. tuberculosis-complex (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum) verbetert de specificiteit van de test voor deze organismen, doordat de kruisreactiviteit op het BCG-vaccin en op de meeste omgevingsmycobacteriën wordt verzwakt. Er worden twee afzonderlijke panels antigenen gebruikt, die de goed gekarakteriseerde eiwitten ESAT-6 en CFP10 simuleren, om de sensitiviteit van de test te optimaliseren.
De T-SPOT.TB-test is een vereenvoudigde variant van de ELISPOT-testtechniek. ELISPOT-tests zijn uitzonderlijk gevoelig doordat het beoogde cytokine direct rond de afscheidende cel, vóór verdunning in de bovendrijvende laag, wordt gevangen door receptoren van naastgelegen cellen of wordt afgebroken. Dit maakt ELISPOT-tests veel gevoeliger dan conventionele ELISA-tests. De T-SPOT.TB-test is ontworpen voor het opsporen van effector-T-cellen die reageren op stimulatie door voor M. tuberculosis specifieke antigenen. Met de test worden afzonderlijke, geactiveerde TB-specifieke T-cellen geteld. De test is geschikt voor alle patiënten met risico op LTBI of vermoede of aangetoonde tuberculose, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische groep, behandeling of immuunstatus.
Deelname EKE INSTAND
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
RIZIV nr 50 € ten laste van patiënt.
Zoektermen IGRA T-spot.TB TBC M.tuberculosis Mycobacterium
Versiedatum 14/09/2021