Back to top

Blastomyces antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Fungale serologie
Code BLASAS
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 3 mL
Analysevolume 1 mL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 48 uur. Indien bewaartijd pre-analyse langer duurt, is bewaring bij -18°C aangewezen.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Kamertemperatuur
Analyse frequentie 1 x per week - verzending dagelijks
Antwoordtijd 10 dagen
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Hôpital Erasme Centre de TRI Route de Lennik 808, 1070 Brussel
Techniek/methode Immunodiffusie
Toestel Manueel
Aanvraagformulier klinische inlichtingen meesturen: symptomen, verblijf in buitenland, land van herkomst, aankomst in België.
Diagnoseregel Immunologische diagnose van parsitose/mycose (op aanvraag van arts)
RIZIV nr ten laste van patiënt: 7€
Versiedatum 14/09/2021