Back to top

Bèta-D-Glucan bepaling

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Fungale serologie
Code BDG
Verzending Ja

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur Serum
Lichaamsmateriaal toegelaten CSV
Recipient voorkeur Serum geltube
Recipient toegelaten Droge steriele buis
Mininum vereiste volume 500 µL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of lumbaal vocht: voor analyse dient het bloed gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo, en vervolgens dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij 2-8°C gedurende max. 72u. Bij langdurige bewaring, dient dit te gebeuren bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Verzending: gekoeld (2-8°C). Bij vertraging in transport het staal invriezen en ingevroren opsturen. Stuur het staal op SAMEN met het originele aanvraagformulier èn MET het speciale formulier file: [1] https://www.wiv-isp.be/epidemio/NRC/FORMS/Aanvraagformulier_Mycosis.pdf
Analyse frequentie 1x/week
Antwoordtijd 8 à 14 dagen
24/24uur Neen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Techniek/methode Kinetische Fungitell-test
Mogelijke interferenties zie interpretatie
Toestel fotometer: Thermo Scientific Multiskan FC
Eenheid of kwalitatief pg/mL
Referentie waarden <60 pg/mL: negatief; 60 pg/mL tot ≤ 80 pg/mL: borderline; >80 pg/mL:positief
Interpretatie Doel van de test: (1->3)-beta-D-glucan wordt vrijgezet in het serum bij diverse invasieve schimmelinfecties waaronder invasieve Candida infecties, invasieve aspergillose en Pneumocystis jirovecii pneumonie (maar NIET bij een invasieve mucormycose of cryptococcose) en wordt dus aanzien als een 'panfungale marker'.
De belangrijkste troef van de test is de hoge negatieve predictieve waarde waardoor een negatief resultaat de trigger kan zijn om antifungale (of antibacteriële in geval van PJP) therapie stop te zetten.
Criteria voor het uitvoeren van deze test:
1) Sterk vermoeden van een invasieve fungale infectie waarbij andere diagnostische testen negatief of onbeslist zijn.
2) Vermoeden van een Pneumocystis jirovecii pneumonie bij een patiënt waarbij het niet mogelijk is om een broncho-alveolaire lavage uit te voeren.
Deelname EKE Ja
Accreditatie Ja
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages (bij andere analyses te noteren)
RIZIV nr NVT
B-waarde NVT (analyse gebeurt door het NRL)
Versiedatum 3/04/2023