Back to top

Treponema TP-PA in serum

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code TPPAS
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 5 dagen, daarna op -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed en tevens lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum of lumbaal vocht een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 2x per week, tijdens een normale werkweek op dinsdag en vrijdag
Antwoordtijd 8 uur - 4 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Agglutinatie test
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief titer (semi-kwantitatief)
Referentie waarden <1/80: Niet reactief

1/80: Twijfelachtig

≥1/160: Reactief
Interpretatie De TPPA test gebeurt enkel indien TREP (treponemale test op Architect) in serum twijfelachtig/positief blijkt of indien er een vermoeden is van neurosyphilis. Bij de interpretatie dient rekening gehouden te worden met andere syphilistesten. Een positieve reactie kan ook voorkomen bij patiënten geïnjecteerd met bloedderivaten waaronder immunoglobulines.
Deze treponemale test gebeurt tevens op lumbaalvocht bij vermoeden van neurosyphilis (en in parallel op serum, afgenomen binnen 24u), ter berekening van de index van Witmer en het nagaan van een eventuele intrathecale specifieke IgG productie.
Deelname EKE WIV / NRL
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 1 bepaling/aanvraag (dus best CSV en serum nooit op zelfde Molisnr antwoorden).
Diagnoseregel Treponemale antigeen test voor de kwantitatieve detectie van specifieke antistoffen tegen Treponema Pallidum in serum.
RIZIV nr 552731-552742
B-waarde 250
Versiedatum 14/09/2021