Back to top

Treponema RPR

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code RPRT
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 1 week, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Minimaal 2x per week, tijdens een normale werkweek op dinsdag en vrijdag
Antwoordtijd 24 uur - 4 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 1 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Agglutinatie test
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief titer (semi-kwantitatief)
Referentie waarden <1/1: Niet reactief

≥1/1 - <1/4: Borderline

≥1/4: Reactief

Voor elk reactief resultaat is een confirmatie met een treponemale test additioneel noodzakelijk, indien deze nog niet gekend is tenminste.
Interpretatie Titeropvolging is noodzakelijk, vnl in geval van evaluatie therapeutische efficiëntie of therapietrouw. Bij niet-treponemale testen zijn vals-positieve reacties mogelijk (o.a. bij infectieuse mononucleosis, lupus erythematosus, malaria, virale pneumonie, hepatitis, zwangerschap, toxicomanie...).
Steeds te interpreteren in combinatie met een testresultaat van een treponemale test en met cruciale klinische info vooraleer syphilisstatus bepaald kan worden.
Deelname EKE WIV / NRL
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Diagnoseregel Niet-treponemale test voor de kwantitatieve detectie van reagines, een substantie met kenmerken van een antistof, in het serum van patiënten met syphilis.
RIZIV nr 552716-552720
B-waarde 80
Versiedatum 14/09/2021