Back to top

Treponema pallidum IgM + IgG

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code TREP
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur Serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 200 µl
Bewaarcondities en voorbehandeling Centrifugatie volgens richtlijnen labo. Maximaal 24u bewaren bij 15-30°C. Maximaal 7 dagen bewaren bij 2-8°C, daarna op -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks, met uitzondering van weekends en feestdagen
Antwoordtijd 8 uur - 3 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 2 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Chemiluminescentie Microparticle Immunoassay (CMIA)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Achitect (Abbott)
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief (S/CO)
Referentie waarden Niet reactief: Afwezigheid van Treponema pallidum antistoffen

Borderline: Lage concentratie aan Treponema pallidum antistoffen

Reactief: Aanwezigheid van Treponema pallidum antistoffen
NW Man Negatief
NW Vrouw Negatief
Interpretatie Diagnose van een infectie door Treponema in bloed met een techniek waarbij een specifiek antigeen wordt gebruikt.
Deelname EKE NRL / WIV
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 4 bacteriële serologietesten/aanvraag
Diagnoseregel Treponemale antigeen test voor de kwantitatieve detectie van specifieke antistoffen tegen Treponema Pallidum in serum.
RIZIV nr 552731-552742
B-waarde 250
Zoektermen syfilis
Versiedatum 14/09/2021