Back to top

Mycoplasma pneumoniae IgM

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code MYCPLM
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 170 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2-8°C voor maximaal 7 dagen, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 2 x per week in functie van het aantal aanvragen
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Immuno-enzymatische test (ELISA Serion/Virion)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel ELISA op DS2 automaat
Eenheid of kwalitatief U/mL
Referentie waarden <13: Negatief

≥13 - <17: Borderline

≥17: Positief
Interpretatie Een positieve IgM bepaling kan een indicatie zijn voor een acute, primaire Mycoplasma pneumoniae infectie. Bij re-infectie is de IgM dikwijls niet detecteerbaar (voornamelijk bij oudere patiënten).
In erg acute fase van infectie, is een PCR Mycoplasma pneumoniae op een nasopharyngeaal secreet of nasopharyngeale wisser een erg efficiënte manier van opsporing infectie.
Beide technieken zijn complementair en de "overall" analytische gevoeligheid zal maximaal zijn bij gebruik van beiden.
Deelname EKE WIV / INSTAND
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 5 bepalingen serologie rickettsiae, mycoplasmata en chlamydiae op 1 staal
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van specifieke IgM antistoffen in serum of plasma tegen Mycoplasma pneumoniae, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551891-551902
B-waarde 300
Versiedatum 14/09/2021