Back to top

Mycoplasma pneumoniae IgG

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code MYCPLG
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 170 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum of plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij 2-8°C voor maximaal 7 dagen, daarna bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 2 x per week in functie van het aantal aanvragen
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Immuno-enzymatische test (ELISA Serion/Virion)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel ELISA op DS2 automaat
Eenheid of kwalitatief U/mL
Referentie waarden (a) Volwassenen: <20: Negatief

≥20 - <30: Borderline

≥30: Positief

(b) Kinderen: <10: Negatief

≥10 - <15: Borderline

≥15: Positief
Interpretatie Aangezien IgG antistoffen pas in een later stadium van een Mycoplasma infectie verschijnen, wordt de IgG test enkel als confirmatie beschouwd. Een positieve IgG titer wijst op seroprevalentie na een doorgemaakte infectie, maar kan in zeldzame gevallen wijzen op een primaire infectie zonder IgM productie. In dit geval is het nuttig de IgG titer verder te volgen om significante titerstijging vast te stellen. Voornamelijk van belang in patiënten >40j die geen adequate Mycoplasma pneumoniae IgM respons meer vertonen.
Deelname EKE WIV / INSTAND
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 5 bepalingen serologie rickettsiae, mycoplasmata en chlamydiae op 1 staal
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van specifieke IgG antistoffen in serum of plasma tegen Mycoplasma pneumoniae, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551213-551224
B-waarde 250
Versiedatum 3/04/2023