Back to top

Coxiella burnetii IgM Fase II & Fase I via IFA

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code COBUAS
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij 2-8°C gedurende maximum 7 dagen of bij -20°C.
Herhaaldelijk vriezen-dooien van de stalen moet vermeden worden daar de IF-titers zullen dalen, voornamelijk bij IgM-bepaling.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 1x per week
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 8 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Indirecte immunofluorescentie assay
Mogelijke interferenties Vals-positieve IFA testen kunnen optreden in aantal alternatieve actieve infecties, o.a. een acute primo-CMV zal problemen veroorzaken bij de aflezing gezien mogelijk massieve fluorescentie waarneembaar, maar aspecifiek beeld.
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief titer (semi-kwantitatief)
Referentie waarden ≤1/32: Negatief

1/64: Zwak positief

≥1/128: Positief; te beschouwen als teken van recente infectie.
NW Man <1/32
NW Vrouw <1/32
Interpretatie In acute fase van infectie, kunnen IgM antilichamen via IFA gedetecteerd worden tussen de 2de week en de derde maand van het ziekteverloop. De hoogste IgG antilichaam-niveaus worden bekomen na 4 à 8 weken. Antilichamen gericht tegen fase II antigeen zijn predominant aanwezig in acute fase van de ziekte; anti-fase I antilichaamdetectie is erg nuttig voor de confirmatie en therapeutische follow-up van chronische Q-koorts.
Deelname EKE INSTAND
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Maximaal 5 bacteriële antilichamen mogen samen bepaald worden op één serumstaal.
Diagnoseregel Immunologische detectiemethode voor Coxiella burnetii Fase II & I IgM antilichamen in humaan serum, voor de diagnose van Q-koorts.
RIZIV nr 551176-551187
B-waarde 250
Zoektermen q-koorts
Versiedatum 14/09/2021