Back to top

Coxiella burnetii IgG Fase II en Fase I via IFA

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code COBUAS
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij 2-8°C voor max. 5 dagen, en vervolgens bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 1x per week
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 8 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Indirecte immunofluorescentie assay
Mogelijke interferenties Bacteriële contaminatie of herhaalde vries-dooicycli van de sera kunnen technische problemen geven, gezien aspecifieke fluorescentie kan optreden.
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief titer (semi-kwantitatief)
Referentie waarden <1/64: Negatief

1/64: Twijfelachtig (opvolgserum noodzakelijk ifv kliniek)

≥1/128: Positief
NW Man < 1/64
NW Vrouw < 1/64
Interpretatie Q-koorts is een systemische ziekte veroorzaakt door Coxiella burnetii en kan koorts, atypische pneumonie, hepatitis en endocarditis veroorzaken, evenals Q-koorts van het centraal zenuwstelsel, met manifestaties gaande van aseptische meningo-encephalitis met transiënte gedrags- en gevoeligheidsstoornissen, tot hersenzenuwverlamming en aangezichtspijn die trigeminus-neuralgie nabootsen kan.
Normaal verwacht je na gemiddeld 2 weken incubatie (incubatieperiode varieert van 2-29 dagen) dat Q-koorts zich kan manifesteren met een brede waaier aan symptomen. Meest frequent fenomeen is acute Q-koorts, een zelf-limiterende febriele aandoening met hevige hoofdpijn, retro-orbitale pijn, en niet-productieve hoest die 2-14 dagen duurt.

Serologie is de eerste keuze-test voor diagnostiek (IFA, immunofluorescentie-assay), met volgende cut-off titers:

- Voor acute Q-koorts: 4-voudige toename in IgG antilichaamtiter tegen Fase II antigeen, OF IgM titer ≥ 1/50 met IgG-titer ≥ 1/256

- Voor chronische Q-koorts: IgG titer tegen Fase I antigeen van ≥1/800. igv IF techniek; IgG Fase I > IgG Fase II


In de acute fase van infectie, worden IgM-antilichamen gedetecteerd tussen de tweede week en de derde maand van de ziekte.
IgM-antistoffen blijven dus slechts enkele maanden na de acute infectie detecteerbaar, maar een erg lage IgM-titer kan eventueel persisteren in gevallen van chronische Q-koorts.
Wanneer de serumafname gebeurt binnen de 10 dagen sinds het begin van de ziekte, kunnen de IgM-antistoffen nog negatief zijn. Er wordt aanbevolen een opvolgstaal op te sturen tenminste 3 weken na het verschijnen van de symptomen.

In de chronische fase van de ziekte, zullen de fase I IgG-titers steeds hoger liggen dan de fase II IgG-titers.
De meeste humane gevallen worden niet besmet door contact met besmette teken, maar door inhalatie van sporen of bacteriën in aërosols die gecontamineerd werden door infectieuze partikels uit faeces van dieren (geiten, schapen, katten, honden, runderen), uit melk of uit materiaal met betrekking tot bevallingen (placenta, vruchtwater). Overdracht van infectie kan eveneens via ingestie van besmette melk, via transfusie van gecontamineerde bloedproducten of via verticale transmissie.
De reactie in IFA (indirecte immunofluorescentietest) is positief wanneer je een groene fluorescentie met het beeld van coco-bacillairen waarneemt; de reactie is negatief wanneer je geen fluorescentie opmerkt.
Deelname EKE INSTAND
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Maximaal 5 bacteriële antilichaambepalingen op éénzelfde serum en per dag.
Diagnoseregel Immunologische detectiemethode voor Fase II IgG en IgM antilichamen en Fase I IgGen IgM antilichamen tegen Coxiella burnetii, in de diagnose van Q-koorts.
RIZIV nr 551176-551187
B-waarde 250
Zoektermen q-koorts
Versiedatum 14/09/2021