Back to top

Chlamydophila pneumoniae IgM

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code CHLPNM
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 50 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum/plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 1x per week
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 6 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode MIF
Mogelijke interferenties Kruisreactiviteit met andere Chlamydia species is niet uitgesloten (evenals met andere bacteria-Campylobacter,Coxiella,..).
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief titer (semi-kwantitatief)
Referentie waarden <1/50: Afwezigheid van recente (re-)infectie.

≥1/100: Mogelijkheid van acute of recente infectie.
Interpretatie Een positieve IgM bepaling is een sterke indicatie voor een acute primaire Chlamydophila pneumoniae infectie. Kruisreactiviteit met andere Chlamydia species is niet uitgesloten (evenals met andere bacteria: Campylobacter, Coxiella, ...) maar kan ook te wijten zijn aan coinfectie met meer dan één Chlamydia species.
IgM antistoffen zijn de antistoffen die het vroegst meetbaar worden na oplopen van een primaire Chlamydia-infectie, bij reïnfectie zullen ze zelden detecteerbaar zijn in volwassenen.
IgM is een parameter die voornamelijk van nut is bij kinderen onder 10 jaar (vnl < 5 jaar) waar de IgA-productie nog onvoldoende matuur is voor optimale diagnostiek, en in deze populatie dient men naast IgA zeker eveneens IgM-antistofbepaling te evalueren. De inaccurate IgA-productie wordt gecompenseerd door relatief hogere titers in IgM & IgG.

Serokinetiek van Chlamydia trachomatis/Chlamydophila pneumoniae antistoffen:

Primaire infectie:

- IgM na 2 à 3 weken (t1/2=5-7 d)

- IgA na 3 weken (t1/2=6-8 d)

- IgG na 5 à 8 weken (t1/2=20-25 d)

Reinfectie:

- IgM mogelijk afwezig of lage concentratie

- IgA na 1 week-10 dagen

- IgG vroeger & boostereffect: 1-2 weken na infectie (3 dagen- 1 week na IgA)
Deelname EKE INSTAND
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Max. 3 bepalingen Chlamydiae gelijktijdig.

Max. 5 bepalingen serologie rickettsiae, mycoplasmata en chlamydiae op 1 staal
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van specifieke IgM antistoffen in serum tegen Chlamydia pneumoniae, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551972-551983
B-waarde 200
Zoektermen Chlamydia pneumoniae
Versiedatum 3/04/2023