Back to top

Brucella abortus

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code BRABAS
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 100 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij 2° tot 8°C gedurende maximaal 1 week.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie Dagelijks met uitzondering van de vrijdag, weekend- en feestdagen
Antwoordtijd 24 uur - 4 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend 24 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Agglutinatie test
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief titer (semi-kwantitatief)
Referentie waarden <1/80: Geen significante, diagnostische betekenis

≥1/80: Mogelijkheid van acute of recente infectie.
Interpretatie Een titerstijging of daling heeft meer betekenis dan een enkelvoudige titer. Kruisreacties tussen Brucella abortus en Brucella melitensis komen frequent voor. Vals positieve resultaten zijn mogelijk (o.a. na vaccinatie tegen Vibrio cholerae en bij infectie met Francisella tularensis).
Deelname EKE WIV
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Cumulregel Maximaal 5 bacteriële serologieën per staal (naast Chlamydiae, Mycoplasmata en Rickettsiaceae)
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie en identificatie van specifieke antistoffen tegen Brucella in serum voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551014-551025
B-waarde 80
Versiedatum 14/09/2021