Back to top

Borrelia IgM op CSV met immunoblot: confirmatietest

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code BORMLC
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur lumbaal vocht
Recipient voorkeur steriele tube
Mininum vereiste volume Volume dat nodig is, is afhankelijk van meerdere parameters o.a. Borrelia IgM concentratie. Minimaal 1000 µL te voorzien voor immunoblot.
Analysevolume Volume dat nodig is, is afhankelijk van meerdere parameters o.a. Borrelia IgM concentratie.
Bewaarcondities en voorbehandeling Lumbaal vocht: op kamertemperatuur, maximum 24 uur, daarna op -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 1x per week
Antwoordtijd 72 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 72 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Immunoblot
Mogelijke interferenties Auto-immuunziekten (o.a. SLE), EBV, Syphilis (maar er zijn aparte antigeenbandjes op de blotstrip aanwezig om EBV en Treponema pallidum te discrimineren).
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Afwezigheid van antigeenbandjes op de immunoblotstrip
NW Man Negatief
NW Vrouw Negatief
Interpretatie Visualisatie van antilichamen gericht tegen erg specifieke en minder specifieke Ag-bandjes geassocieerd aan Borrelia burgdorferi sensu lato. Door de bekomen profielen juist te interpreteren kan de immunoblot dienen ter bevestiging of ter uitsluiting van infectie met deze spirocheet bij patiënten met positieve serologie (nagaan specificiteit van antilichamen anti-Borrelia bekomen via klassieke ELISA-screeningstest).
Aanvraagformulier Wordt toegevoegd door de verantwoordelijke klinisch bioloog.
Cumulregel Maximum 1 analyse/kalenderjaar.
Diagnoseregel Analyse mag enkel uitgevoerd worden op een klinisch monster met positieve antilichaamscreening.
RIZIV nr 552252-552263
B-waarde 1200
Versiedatum 14/09/2021