Back to top

Borrelia IgG met immunoblot: confirmatietest

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code COBORG
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Recipient voorkeur serum gel tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 500 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Voor analyse dient het bloed gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 1x per week
Antwoordtijd 24 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 5 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Immunoblot
Mogelijke interferenties Auto-immuunziekten (o.a. SLE), EBV, Syphilis (maar er zijn aparte antigeenbandjes op de blotstrip aanwezig om EBV en Treponema pallidum te discrimineren).
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief Kwalitatief
Referentie waarden Afwezigheid van antigeenbandjes op de immunoblotstrip.
NW Man Negatief
NW Vrouw Negatief
Interpretatie Visualisatie van antilichamen gericht tegen erg specifieke en minder specifieke Ag-bandjes geassocieerd aan Borrelia burgdorferi sensu lato. Door de bekomen profielen juist te interpreteren kan de immunoblot dienen ter bevestiging of ter uitsluiting van infectie met deze spirocheet bij patiënten met positieve serologie (nagaan specificiteit van antilichamen anti-Borrelia bekomen via klassieke ELISA-screeningstest).
Deelname EKE WIV / INSTAND
Aanvraagformulier Wordt toegevoegd door de verantwoordelijke klinisch bioloog.
Cumulregel Maximum 1 analyse/kalenderjaar.
Diagnoseregel Analyse mag enkel uitgevoerd worden op een klinisch monster met positieve antilichaamscreening.
RIZIV nr 552192-552204
B-waarde 1200
Versiedatum 14/09/2021