Back to top

Borrelia IgG

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code BORG
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 180 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum/plasma: Voor analyse dient het bloed gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum of plasma bewaard te worden bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 2 x per week in functie van het aantal aanvragen
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 4 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Enzyme-immunoassay (ELISA Euro-immun)
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Toestel ELISA op automaat DS2
Eenheid of kwalitatief RU/ml
Referentie waarden <16: Negatief

≥16 - <22: Borderline

≥22: Positief
Interpretatie De gedetecteerde Borrelia antistoffen wijzen op een specifieke immuunrespons van de patiënt, maar zijn geen bewijs van lyme-borreliosis. Seroconversie of significante titerstijging bij gepaarde monsters kan een acute infectie bevestigen.

In vroege fase met klinisch enkel een erythema migrans is serologie een weinig gevoelige methode (gevoeligheid tussen 74-83%), met mogelijk een "vals-negatief" resultaat.
Deelname EKE WIV / INSTAND
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Diagnoseregel Kwantitatieve detectie van specifieke IgG antistoffen in serum, plasma of lumbaal vocht, tegen Borrelia burgdorferi sensu lato, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr 551132-551143
B-waarde 250
Zoektermen borrelia, Borrelia burgdorferi, lyme
Versiedatum 14/09/2021