Back to top

Bartonella quintana IgM

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Infectieuze serologie
Groep Bacteriële serologie
Code BARQMV
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur serum
Lichaamsmateriaal toegelaten plasma
Recipient voorkeur serum gel tube
Recipient toegelaten Li-heparine tube
Mininum vereiste volume 2,6 mL
Analysevolume 50 µL
Bewaarcondities en voorbehandeling Serum/plasma: Voor analyse dient het monster gecentrifugeerd te worden volgens de standaardprocedures van het labo en dient het afgescheiden serum bewaard te worden bij -20°C.
Acceptatiecriteria staalontvangst Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Acceptatiecriteria bijaanvraag Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.
Transport voorwaarden Gestold bloed of plasma wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Analyse frequentie 1 of 2x/week, in functie van het aantal aangevraagde analyses
Antwoordtijd 8 uur - 7 dagen
24/24uur Nee
Antwoordtijd indien dringend < 8 uur
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Marijke Reynders
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Infectieuze Serologie
Techniek/methode Indirecte Immunofluorescentie Antistof test
Mogelijke interferenties Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Na verschillende vries-dooi-cycli neemt de intensiteit van fluorescentie af.
Toestel Manueel
Eenheid of kwalitatief titer (semi-kwantitatief)
Referentie waarden <1/100: Afwezigheid van acute infectie.

≥1/100: Vermoeden van acute of recente infectie.
Interpretatie Een positieve IgM bepaling is een sterke indicatie voor een acute Bartonella quintana infectie. De IgM respons is species specifiek, al kan uitzonderlijk kruisreactie met andere species voorkomen.
Aanvraagformulier AFAZFAB00007 Infectieuze serologie, moleculaire biologie en antibioticadosages
Diagnoseregel Kwalitatieve detectie van specifieke IgM antistoffen in serum tegen Bartonella quintana, voor diagnostische doeleinden.
RIZIV nr pseudocode
B-waarde € 16,5 ten laste van de patiënt
Versiedatum 3/04/2023