Back to top

Titratie van anti-A en/of anti-B

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Reguliere RBC antistof (anti-A, anti-B)
Subgroep Immunologisch
Code 14150
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume 2,7ml
Analysevolume 200 µl plasma ; indien immuun anti-A en anti-B is 400ul plasma nodig
Bewaarcondities en voorbehandeling Het staal mag max 7 dagen oud zijn
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 3 d na staalafname
Analyse frequentie weekdagen
Antwoordtijd 24 uur
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse
Toestel VISION (Ortho Clinical Diagnostics)
Eenheid of kwalitatief titer
Referentie waarden bloedgroep O bezit anti-A en anti-B ; bloedgroep A bezit anti-B; bloedgroep B bezit anti-A
NW Man NVT
NW Vrouw NVT
Interpretatie Bij ABO incompatibele stamceltransplantatie tussen donor en patiënt kan een hoge titer anti-A of anti-B de oorzaak zijn van hemolyse na stamcelinfusie. Bij hoge titers wordt de procedure voor de verwerking van stamcelle en voor stamcelinfusie aangepast.
Bij fetomaternele ABO incompatibliteit is het belangrijk na te gaan of de anti-A of anti-B antistoffen van het IgG of IgM type zijn gezien de IgG type antistoffen transplacentair kunnen gaan en hemolyse veroorzaken bij de fetus en/of pasgeborene. Hierbij wordt de titer van immuun (IgG) anti-A of anti-B bepaald
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
Zoektermen anti-A, anti-B
Versiedatum 14/02/2022