Back to top

Thermische amplitude van koude agglutininen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Koude agglutininen
Subgroep Immunologisch
Code 14190
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA + serum afgenomen bij 37°C
Mininum vereiste volume 2,7ml EDTA + 10 ml serum
Analysevolume 2 ml plasma/serum
Speciale afname condities op 37°C
Bewaarcondities en voorbehandeling staal transporteren en bewaren op 37°C
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 3 d na staalafname
Transport voorwaarden op 37°C
Analyse frequentie weekdagen
Antwoordtijd 72 uur
24/24uur nee
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties lipemie
Toestel manueel
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Referentie waarden negatief
NW Man negatief
NW Vrouw negatief
Interpretatie Koude agglutininen zijn IgM auto- of alloantistoffen die optimaal reageren bij 4°C, soms ook bij KT en uitzonderlijk bij 37°C. Enkel in het laatste geval zijn zij van klinisch belang.

Koude autoantistoffen zijn meestal anti-I, anti-HI,anti-i of anti-H, zijn meestal idiopatisch of kunnen voorkomen bij non-hodgkin lymfomen en bij mycoplasma pneumoniae en mononucleosis infectie. Ze komen vaak voor bij gezonde individuen met een titer <1/64 bij 4°C.

Koude alloantistoffen zijn meestal anti-Lewis, anti-P, anti-MNS, anti-Lutheran.

Pathologische koude (auto- of allo-)agglutininen zijn aktief bij 30°C, hebben een titer >1/500 en een positieve directe coombstest met anti-complement (IgM).
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 554816-554820
B-waarde 200
Versiedatum 14/02/2022