Back to top

Titratie van irreguliere antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Irreguliere RBC antistof
Subgroep Immunologisch
Code 14110
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten serum + EDTA
Mininum vereiste volume 2,7ml
Analysevolume 400 µl plasma
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 3 d na staalafname
Analyse frequentie weekdagen
Antwoordtijd max 1 week
24/24uur nee
Antwoordtijd indien dringend 3 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Titerbepaling : kolomagglutinatie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse
Toestel VISION (Ortho Clinical Diagnostics)
Eenheid of kwalitatief titer
Interpretatie De titer van de aanwezige irreguliere antistof(fen) worden bepaald. Titratie van irreguliere antistoffen wordt enkel uitgevoerd bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd (< 48 jr). Type en opvolging van titer zijn vooral belangrijk tijdens de zwangerschap, om het risico op foeto-maternele incompatibiliteit op te sporen.
Deelname EKE RISE, Sciencano, UKNEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 555170-555181
B-waarde 200
Versiedatum 14/02/2022