Back to top

Identificatie van irreguliere antistoffen

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Irreguliere RBC antistof
Subgroep Immunologisch
Code 14110
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten serum
Mininum vereiste volume 2,7ml
Analysevolume 40 µl volbloed, 480 µl plasma
Bewaarcondities en voorbehandeling Het staal mag max 3 dagen oud zijn
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 3 d na staalafname
Analyse frequentie weekdagen
Antwoordtijd max 1 week
24/24uur nee
Antwoordtijd indien dringend 3 dagen
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie en/of in buisjes
Mogelijke interferenties sterke hemolyse, daratumumab
Toestel VISION (Ortho Clinical Dianostics)/manueel
Referentie waarden negatief
NW Man negatief
NW Vrouw negatief
Interpretatie De specificiteit van de irreguliere antistof(fen) die in het plasma aanwezig is/zijn, gericht tegen specifieke antigenen op de RBC membraan, wordt bepaald. Adhv deze specifciteit wordt een transfusieadvies gevormd (enkel zichtbaar voor het labo) waar rekening mee wordt gehouden bij de keuze van toe te dienen bloedproducten. Behandeling van de patiënt met Daratumumab kan vals positieve reacties geven tot 6 maand na stop therapie.
Deelname EKE RISE, Sciencano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 555192-555203; 554794-554-805 (adsorptie)
B-waarde 1000; B3000 (adsorptie)
Versiedatum 14/02/2022