Back to top

Opzoeken en titratie van immuun anti-A en/of B (bloed van de moeder)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Foetomaternele incompatibiliteit
Subgroep Immunologisch
Code 14160
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten serum
Mininum vereiste volume 2,7ml
Analysevolume 200 µl plasma
Bewaarcondities en voorbehandeling Het staal mag max 3 dagen oud zijn
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Acceptatiecriteria bijaanvraag max 3 d na staalafname
Analyse frequentie weekdagen
Antwoordtijd 24 uur op weekdagen, 72 uur indien weekend
24/24uur nee
Antwoordtijd indien dringend 24 uur (weekdagen)
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse
Toestel manueel
Eenheid of kwalitatief kwalitatief
Interpretatie Bij ABO incompatibiliteit tussen moeder en baby kan immuun (IgG) anti-A of anti-B de oorzaak zijn van hemolytische ziekte van de pasgeborene; bij een positief resultaat wordt de titer van immuun anti-A en/of -B bepaald.
Deelname EKE UKNEQAS
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (voor moeder en baby steeds afzonderlijke aanvragen gebruiken)
Versiedatum 14/02/2022