Back to top

Directe coombs: monovalent,titer, elutie en identificatie (bloed van de baby)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Foetomaternele incompatibiliteit
Subgroep Immunologisch
Code 14030
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Mininum vereiste volume microcontainer (500 µl)
Bewaarcondities en voorbehandeling Het staal mag max 3 dagen oud zijn
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Analyse frequentie weekdagen
Antwoordtijd 24 uur weekdagen, 72 uur indien weekend
24/24uur nee
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie en manueel in buisjes
elutie: zure eluatie (Diacidel)
Mogelijke interferenties sterke hemolyse
Toestel VISION (Ortho Clinical Dianostics) en manueel
Referentie waarden negatief
NW Man negatief
NW Vrouw negatief
Interpretatie Igv een positieve directe coombs met monovalent anti-IgG volgt een elutie en identificatie van de op de RBC gebonden antistof.
Igv een positieve directe coombs met monovalent anti-complement volgt een screening voor koude agglutinines.
Eluaat positief: aanwezigheid van antistoffen in het eluaat gericht tegen antigenen op de rode bloedcelmembraan of gericht tegen A of B cellen (bij ABO incompabiliteit).
Een negatief resultaat voor het eluaat kan wijzen op de (meestal klinisch irrelevante) aspecifieke binding van antistoffen op de RBC membraan, o.a. onder invloed van bepaalde medicatie of bij staalveroudering. Het resultaat van een directe coombs moet steeds samen geïnterpreteerd worden met de klinische gegevens en hemolyseparameters.
Deelname EKE RISE, Sciencano, UKNEQAS
Accreditatie nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten (voor moeder en baby steeds afzonderlijke aanvragen gebruiken)
RIZIV nr 555236-555240 (directe coombs met monovalent serum) 555251-555262 (elutie en identificatie)
B-waarde 125 (directe coombs met monovalent serum) 700 (elutie en identificatie)
Zoektermen directe coombs, hemolytische ziekte pasgeborene, HDFN
Versiedatum 14/02/2022