Back to top

Bloedgroepen ABO en Resus D (bloed van de moeder)

Basic data

Activiteitencentrum Sint-Jan
Database Immuno-hematologie
Groep Foetomaternele incompatibiliteit
Subgroep Immunologisch
Code 14010
Verzending Nee

Detail data

Lichaamsmateriaal voorkeur perifeer bloed
Recipient voorkeur EDTA
Recipient toegelaten (serum enkel voor tegenproef)
Mininum vereiste volume 2,7ml
Analysevolume 40 µl volbloed/ 280 µl serum of plasma
Speciale afname condities Voor de bloedgroepbepaling zijn steeds 2 afnames vereist op verschillende tijdstippen.
Bewaarcondities en voorbehandeling Het staal mag max 7 dagen oud zijn (indien bewaring bij 4°C)
Acceptatiecriteria staalontvangst stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum
Analyse frequentie 7d/7d
Antwoordtijd 24 uur
24/24uur ja
Antwoordtijd indien dringend 30 min
Verantwoordelijk klinisch bioloog dr. Barbara Cauwelier
Uitvoerende laboratoriumdienst/afdeling Dienst Laboratoriumgeneeskunde; Operationele Eenheid Core Lab; Werkpost Immuno-hematologie
Techniek/methode Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie
Mogelijke interferenties sterke hemolyse
Toestel VISION (Ortho Clinical Dianostics)
Referentie waarden Bepaling van de bloedgroep: A, B, AB, O
Bepaling resus D: positief of negatief.
Interpretatie Bepaling van de bloedgroep: A, B, AB, O
Bepaling resus D: positief of negatief.
Deelname EKE RISE, Sciencano
Accreditatie Nee
Aanvraagformulier AFAZFAB00001 Algemene aanvraagbrief voor laboratoriumtesten
RIZIV nr 555015-555026
B-waarde 150
Versiedatum 14/02/2022